Fjärranalys för jordbävningsskadekartering

Bakgrund och syfte


Projektets syfte är att stödja Räddningsverkets internationella operationer med geografisk information över områden påverkade av en katastrofhändelse såsom jordbävning eller jordskalv. Detta för att Räddningsverkets personal ska ges möjligheten att planera och genomföra sina insatser så effektivt och säkert som möjligt.
 

Genomförande


Projektidén är att ta fram metoder för att snabbt kunna producera skadekarteringar, för att få en snabb överblick över områden som drabbats av jordbävningar eller jordskalv. Metoderna kommer sannolikt att kunna användas i andra liknande sammanhang, som tsunamis eller översvämningar. De objekt, som är av störst intresse att kartera, är vägar, broar och byggnader. Karteringen kommer att bygga på nyregistrerade mycket högupplösande (VHR) satellitdata i kombination med arkiverade satellitdata från motsvarande sensorer.
 

Förväntade resultat

 
Under 2007 är projektets mål att:

·        Testa en objektsbaserad metodik för förändringsanalys i VHR satellitdata vid kartering av jordbävningsområden.

·        Utvärdera resultatet ur ett användarperspektiv.
 

Kontakt

 
Metria Miljöanalys: Torbjörn Rost, torbjorn.rost(a)lm.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2009