Användardelen år 2007

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2007

Improved sea ice monitoring for the Baltic Sea
Projektet genomförs av: Chalmers.
 
Grönplaner med hjälp av satellitdata
Projektet genomförs av: Ekologigruppen.
 
Effektiv övervakning av antagonistiska kriser och force majeure-händelser
Projektet genomförs av: FOI.
 
Kartering av bar åkermark med hög temporal upplösning som indata till vattenkvalitetsmodellering
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Cloud masks and tools for planning of large area mosaics
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.

Fjärranalys för jordbävningskartering
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.

Quality assessment of raster maps with estimated forest parameters
Projektet genomförs av: SLU.

Grönytor i tätområden
Projektet genomförs av: SCB.
  
A malting barley information system based on remote sensing
Projektet genomförs av: SWECO Position.
 
Detection of deserted Saami dwelling sites and reindeer pens in the Swedish mountain areas using remote sensing
Projektet genomförs av: Riksantikvarieämbetet.
 
Katering och modellering av snö för förbättrade vårflödesprognoser
Projektet genomförs av: Vattenfall Power Consultant
 
Mycket högupplösande satellitdata för övervakning av dynhabitat
Projektet genomförs av: Vattenfall Power Consultant.
 
Satellitdata för modellering av tjäderhabitat, en indikator på värdefull skog
Projektet genomförs av: Vattenfall Power Consultant.
 
High resolution QuickBird data for mapping of maritime objects
Projektet genomförs av: Vattenfall Power Consultant.
 
Classification of shallow sea beds in high resolution satellite data
Projektet genomförs av: Vattenfall Power Consultant.

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009