Användardelen år 2006

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2006.

En effektiv implementering av övervaknings- och rapporteringsmekanismer för Vattendirektivet
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Environmental impact assessment of Refugee camps
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Gradering av fel i skogliga   beståndsdatabaser
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Uppdaterad och förbättrad avgränsning av impediment hos Sveaskog
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Fjärranalys för kommuner
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.

Utveckling av Renbruksplan för fyra samebyar i Sverige
Projektet genomförs av: Skogsstyrelsen.

Ett operationellt system för övervakning av sjöar baserat på fjärranalys
Projektet genomförs av: Swedpower.

Avgränsning av tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Kartering av fjällvegetation med hjälp av reflektanskalibrerade
SPOT-bilder och fältdata från NILS

Projektet genomförs av: SLU, Umeå.
 
Automatic registration of satellite imagery to aerial orthophotos
Projektet genomförs av: Spacemetric, Sollentuna.

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009