Enforma Natur

Enforma Natur – ett verktyg för tillsyn och uppföljning inom naturvården och miljöövervakning

Syfte och samverkan

Projektets vision är att Enforma Natur skall bli ett verktyg i länsstyrelsernas arbete med tillsyn och uppföljning inom naturvården och miljöövervakning.  Med hjälp av Enforma Natur och satellitdata skall länsstyrelserna på ett enkelt sätt kunna skaffa sig kunskap om möjliga förändringar som skett inom utvalda objekt eller för ett större landskapsavsnitt.

Syftet med projektet är att bidra med satellitdatabaserade metoder och verktyg som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva operativ tillsyn och uppföljning av tillståndet i värdefulla naturtyper. Idag finns i Enforma Natur funktioner för att kartera förändringar i våtmarker och hävdberoende mark förutom funktioner för att följa upp skogsliga aktiviteter,

Projektet sker i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Jämtland, Jönköping, Kalmar, Norrbotten och Västerbotten. Projektet finansieras av Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelser.
 

Genomförande 

 
Prototypen Enforma Natur har under 2004 testats och utvärderats av Länsstyrelsen i Kalmar. En utökad användarutvärderingen i andra län och naturtyper behövs för att dels utvärdera prototypen och dels utvärdera förändringsresultatet inom främst hävdberoende mark och våtmark. Inom projektet kommer detta att ske genom att fyra andra län kommer att testa Enforma Natur inom sina egna län. Under våren kommer denna aktivitet att starta med en utbildning.

Projektet genomförs under 2005.
 

Förväntade resultat

 
Centrala förväntade resultat är:

·         Förbättrad Enforma Natur prototyp

·          Utvärdering av skarpa tester i fyra län

·         Rekommendationer inför en operativ fas. 
 

Kontakt

 
Naturvårdsverket: Ola Inghe,  [Ola.Inge(a)naturvardsverket.se]
Metria Miljöanalys: Eva Ahlcrona. [eva.ahlcrona(a)lm.se]
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009