Användardelen år 2005


Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2005

Operational s/w system for the planning and analysis of ice conditions during specilized operations in the Arctic sea.
Projektet genomförs av: Carmenta i samarbete med SMHI.
 
Naturvärdeskarakterisering av grunda havsområden utmed Östersjökusten.
Projektet genomförs av: Fiskeriverket och Metria Miljöanalys i samarbete med Naturvårdsverket.
 
Landscape monitoring by remote sensing for landscape management of cultural heritage.
Projektet genomförs av: Länsstyrelsen i Dalarnas län i samarbete med Stockholms universitet
 
Fjärranalys för kommuner.
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys i samarbete med Österåkers kommun.
 
Enforma Natur - ett verktyg för tillsyn och uppföljning inom naturvården och miljöövervakning.
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Jämtland och Länsstyrelsen i Jönköping.
 
Earth observation and risk management.
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och samfinansieras med EU.
 
Implementering av en GIS-modell som beskriver sambandet mellan älgbetning, älgstammens storlek och tillgängligt foder. 
Projektet genomförs av: Skogsstyrelsen i samarbete med SLU, regionala Skogsvårdsstyrelser och Länsstyrelsen i Västernorrland.
 
Using satellite data combined with field data from the National Forest Inventory for stratification of LIDAR forest measurements.
Projektet genomförs av: SLU och Skogsvårdsstyrelsen i Dalarna-Gävleborg
 
A production system for mapping historical forest changes from satellite remote sensing.
Projektet genomförs av: SLU i samarbete med Naturvårdsverket
 
National forest parameter mapping 2005.
Projektet genomförs av: SLU
 
Automated satellite image supply solution- Keystone.
Projektet genomförs av: Spacemetric
 
Automatic colour/contrast adjustment in large image mosaics
Projektet genomförs av: Spacemetric i samarbete med Metria Kiruna
 
Mycket högupplösande satellitdata för upptäckt av långsiktiga vegetationsförändringar på öppna mossar i södra och mellersta Sverige.
Projektet genomförs av: SwedPower i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping och Länsstyrelsen i Halland

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009