Planering och kartering av flyktingläger

 

Syfte och samverkan 

Under de senaste åren har världen fått bevittna ett flertal katastrofer där ett stort antal människor har dött på grund av en ineffektiv och dåligt organiserad räddningshjälp. Exemplen är många – Etiopien, Rwanda, Burundi och Sudan – där flyktingläger har etablerats utan någon egentlig planering. Lägren sätts upp där flyktingarna råkar ha samlats. Detta medför ofta ett stort slitage på omgivande miljö, vilket på sikt innebär brist på t.ex. vatten och ved till lägren. Det bör noteras att flyktinglägren i genomsnitt har en livslängd på ca sju år. Det finns dock exempel på läger med betydligt längre livslängd.

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för en effektivare planering och ett mer (produktivt) långsiktigt underhåll av flyktingläger och andra katastrofsituationer.

Användare, kravställare och även delfinansiär är GIS- och Kartavdelningen, GIMU, på UNHCR i Genève.
 

Tillvägagångssätt

 
Projektidén har varit att, baserat på kommersiellt tillgängliga VHR-sensorer (mycket högupplösande), utveckla generella metoder för kartering, miljöpåverkan av omgivningarna och befolkningsuppskattning.
Uppnådda resultat 
Metria har utvecklat en programvara MSI(Metria shelter identifier) för att semi-automatiskt skatta antalet hyddor eller tält i ett flyktingläger. Resultaten från programvaran har verifierats i fält.
 
Vidare har ett koncept för kartering av flyktingläger utvecklats tillsammans med UNHCR där satellitbilder är en av de grundläggande datakällorna. Karteringen syftar till att kunna länka kartdata med registreringsdata från lägret och därigenom kunna utnyttja ett GIS-system för att göra kartor och produkter som visar hur det faktiskt ser ut i lägret. Resultaten visar var i lägret flyktingar bor, tillgång till vatten, avstånd till service(skolor, mat, sjukvård etc). Ett annat viktigt resultat för UNHCR är kartor att visa för finansiärer och beslutsfattare, som får en bättre förståelse för situationen i lägret.
 

Kontaktpersoner

 
Metria Miljöanalys: Torbjörn Rost +46 8 5799 7283,  torbjorn.rost@lm.se

Senast uppdaterad: 26 maj 2009