BÄB-Sat

Fodertillgång, älgstammens storlek och betesskador i Norra Sverige (BÄB-Sat)

Många områden i landet har i dag en stor älgstam i förhållande till fodertillgången. Det leder till omfattande betesskador i stora områden med skogsbruk. Det är därför viktigt att utveckla verktyg som kan testa t.ex. olika skogsbruksåtgärder med hänsyn till deras förväntade effekt på fodertillgången och skadenivån, Man vill söka en rimlig balans mellan fodermängden, älgstammen storlek och betesskadorna. Inom projektet kommer en prognosmetod att utvecklas som bl.a. utifrån den tillgängliga fodermängden för älg och storleken av älgstammen i ett område bedömer den förväntade betesskadenivån.

För att lösa denna uppgift utvecklas ett verktyg som med hjälp av vegetationsklassningar från nytagna satellitbilder räknar fram den potentiellt maximal fodermängden i olika bestånd och i hela området. Tillsammans med data från flyginventeringar av älg och betesskadeskattningar inom ÄBIN (ÄlgBetningsInventering) i Västerbotten utvecklas en GIS-modell (Geografisk InformationsSystem), som testas i Västernorrland (Örnsköldsviks kommun) i ett samarbetsprojekt med länsstyrelsen i Västernorrland och samrådsorganisationen för älgförvaltningen.

Målet är således att utveckla enkel modell ska kan ge svar på frågor som:
Hur stor älgstam är lämpligt för ett område, givet den tillgängliga fodermängden och ett acceptabelt betesskadenivå?
Vilka betesskador kan vi förvänta oss i framtiden med den nuvarande älgstammens storlek och planerade skogliga åtgärder som i sin tur påverkar fodermängden?
Hur mycket älgfoder behövs för att hålla betesskadorna på en acceptabelt nivå med den nuvarande älgstammens storlek? 
 

Kontaktpersoner

 
Kontaktpersoner i projektet är:

För Skogsstyrelsen: Sven A Svensson,  sven.a.svensson@svo.se
För SLU: Mats Nilsson,  mats.nilsson@resgeom.slu.se
 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009