SKOG3SAT

Skog i tid och rum med satellitdata

Skogsvårdsorganisationen (SVO) i Sverige använder satellitbilder operativt för att kartera kalhyggen. Det finns även intresse för att nyttja dem till identifiering av områden med röjningsbehov, eller områden som drabbats av skador, t.ex. av svampen Gremmeniella.

Analys av satellitbilder från olika år är ett kraftfullt sätt att upptäcka att något har hänt i landskapet, det är däremot svårare att från enbart bilddata veta vad som orsakat den upptäckta skillnaden. Problemet med att översätta de spektrala skillnader som upptäcks i satellitdata till t.ex. skadegrad, förstärks av att satellitdata från olika datum har olika skalning mellan skogens reflektans och registrerade deigtalnivåer i den digitala bilden. Detta beror bl.a. på att mängden dis i atmosfären varierar från dag till dag. Av samma orsak är det också svårt att göra generellt användbara index som med utgångspunkt från enstaka bilder indikerar t.ex. röjningsbehov. Ett sätt att minska dessa begränsningar är att kalibrera satellitbilderna mot fältytor med kända skogliga egenskaper.

Inom projektet kommer de rutiner för kalibrering av satellitdata mot rikskogstaxeringens provytor som tidigare utvecklats inom SLU:s MUNIN system att vidareutvecklas mot skogsvårdsorganisationens behov av att erhålla bilder med standardiserad kalibrering. Liksom i MUNIN systemet kommer radiometriska skillnader på grund av varierande dis-nivåer inom bilderna, samt på grund av höjder, att korrigeras.

I projektets senare del utvecklas ett antal programmoduler, vilka kan integreras i kommande versioner av SVO:s användarsystem för geografisk information. Dessa moduler ska kunna ta fram index för röjningsbehov, vitalitetsindex, samt göra kompositer av bilddata med olika upplösning. SVO och Skogsstyrelsen deltar i projektet med användarkrav, fältdata och utvärderingar. Projektet leds av Fjärranalysavdelningen, SLU, Umeå i samarbete med Skogsstyrelsen samt Skogsvårdsstyrelserna i Västra Götaland, Västerbotten och Norrbotten.
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009