Användardelen år 2002

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2002. 


A satellite based water quality monitoring system for lakes Vättern and Vänern
Projektet pågår år 2001-2002 och genomförs av: Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Karlstads Universitet, Naturvårdsverket och Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund

Retrieval of forest parameters from CARABAS-II
Projektet genomförs av Dianthus, FOI, SLU, CTH och Holmen Skog

Beskrivning och uppföljning av tillstånd inom värdefull natur med hjälp av satellitdata och GIS
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kalmar

Internationella missioner och fjärranalys
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och Metria - Geo SE

Satellitdata för skogsbruk
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och Sveaskog

Planering och kartering av flyktingläger
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och UNHCR

Robusta Metoder för 3D Urbana Modeller
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys och Ericsson Radio Systems

Utveckling av ett system för användning av GPS-data i operationella väderprognoser
Projektet pågår år 2002-2003 och genomförs av: Chalmers, SMHI och Lantmäteriet

MUNIN - A national production system for mapping forest parameters from satellite images
Projektet pågår år 2001-2002 och genomförs av: SLU och Riksskogstaxeringen

Accurate navigation of AVHRR data at high latitudes 
Projektet pågår år 2002-2003 och genomförs av: SMHI och Försvaret

Remote sensing for baseline mapping and updating of dam risk management activities
Projektet genomförs av: SwedPower AB, Vattenfall AB och Svenska Kraftnät
Satellitdata för övervakning av våtmarker
Projektet genomförs av: SwedPower AB, Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009