European Forest Species

European Forest Species Composition from MERIS

Bakgrund

Uppskjutningen av ESAs stora fjärranalyssatellit ENVISAT skedde i mars år 2002. Ett av de nya instrumenten ombord är en medelupplösande avbildande spektrometer - MERIS - som ger en nära global daglig täckning med 250m upplösning i 15 spektralband. För att stimulera en bred användning av data har ESA via ett "Announcement of Opportunity" förfarande utsett ett antal för att demonstrera olika tillämpningar av ENVISAT-data. Projektet - European Forest Species Composition from MERIS, lett av METRIA Miljöanalys, är ett av dessa AO-projekt.

Projektet har tagit fram en rapport om MERIS som kan läsas här.
Kontaktpersoner
METRIA Miljöanalys: Mats Rosengren, mats.rosengren@lm.se 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009