Copernicus Training and Information Session

Inbjudan till Copernicus training and information session 

Copernicus: Med blicken mot jorden!


Välkommen till två dagar, 10–11 maj 2017, med föredrag, workshops och inspiration då vi fokuserar på data och tjänster från Copernicusprogrammet. Dagarna genomförs i samarbete med Europeiska kommissionen  inom satsningen Copernicus Training and Information Session.

Syfte

Målet med dagarna är ge kunskap och exempel på hur man kan använda data och information från Copernicus-programmet inom områden som landmiljö, marin över-vakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrof- och krishantering, klimat och säkerhet. Det blir presentationer av nya tjänster, visning av dataportaler samt goda exempel.

Plats

Akademiska Föreningen Borgen, Sandgatan 2, Lund.

Ämnesområden

Den första dagen inleds med ett övergripande pass om Copernicusdata, bland annat hur lätt det är att registrera sig
för att få tillgång. Även det svenska satellitdataverktyget Swea presenteras. Det följs av föredrag som fokuserar på hur man kan arbeta med de marina tjänsterna (exemplet Östersjön) och därefter av demonstrationer av miljö-tjänsterna med utgångspunkt i bland annat Natura 2000. Första dagen avslutas med ett pass om hur vi arbetar med Copernicus data i Sverige, aktuella projekt med mera.
Dag två sätter fokus på hur lokala och regionala myndig-heter drar nytta av Copernicus och ger exempel på hur GIS-specialister använder Copernicusdata. Ett pass belyser Copernicus möjligheter i arbetet med katastrof- och  krishantering.

Det blir även föredrag om hur entreprenörer och utvecklare kan ha nytta av Copernicus och hur man får tillgång till  finansiellt stöd och bidrag.
Vi kan under dagarna utlova många relevanta exempel för svenska och nordiska användare, diskussioner och  nätverkande. För ett detaljerad program se: workshop.copernicus.eu/sweden-infosession

Tidpunkt och upplägg

Vi startar onsdag 10 maj kl. 09:00 och slutar torsdag
11 maj senast kl. 13:30. Arrangemanget är kostnadsfritt. Deltagarna svarar själva för resa och boende. Presentationerna görs i huvudsak på engelska.

Arrangör

Myndighetssamverkan Copernicus, i samarbete med Europeiska kommissionen.

Anmälan

Anmälan görs senast 3 maj 2017 på:
workshop.copernicus.eu/sweden-infosession

Hotell

Det är under en begränsad tid möjligt att boka hotellrum till förmånligt pris (begränsat antal rum).
 
Bokning görs genom att maila till hotellet och ange angiven kod:
 
Hotel Concordia, www.concordia.se             
E-post: info@concordia.se                   
Kod: Rymdstyrelsen 20170510
Pris (inkl moms och frukost): 1295 kr                  
Erbjudandet gäller till 3 april 2017

 

Elite Hotel Ideon, https://www.elite.se/sv/bookinghotelroom/?hotelId=272
E-post: info.lund@elite.se                  
Kod: Rymdstyrelsen
Pris (inkl moms och frukost): 1220 kr                
Erbjudandet gäller till 11 april 2017
 
Hotel Bishop Arms, https://www.elite.se/sv/hotell/lund/hotel-bishops-arms/
E-post: info.lund@elite.se                  
Kod: Rymdstyrelsen                           
Pris (inkl moms och frukost): 1290 kr                
Erbjudandet gäller till 11 april 2017
 
Hotel Nordic, www.nordiclund.se                  
E-post: info@nordiclund.se                
Kod: Rymdstyrelsen eller bokningsnr 13413                            
Pris (inkl moms och frukost): 1095 kr                
Erbjudandet gäller till 24 april 2017

Kontakt

Innehåll: Göran Boberg, Rymdstyrelsen,  tel. 08-409 077 83, e-post: goran.boberg@snsb.se
Praktiska delar: Maria Åman, Rymdstyrelsen, tel. 08-409 077 90, e-post: maria.aman@snsb.se

Observera att det inte genomförs några fjärranalysdagar 2017, dagarna ersätts av Copernicus Training and Information Session i Lund

Copernicus är ett europeiskt system för övervakning av jorden, och består av en uppsättning system som samlar in data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter och in situ sensorer (markstationer, luftburna- och havsburna sensorer). Copernicus bearbetar data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information, främst inom miljö- och säkerhetsområdet. De tjänster som erbjuds via Copernicus kan även skräddarsys efter särskilda offentliga- eller kommersiella behov, och får användas fritt. Copernicus samordnas och förvaltas av Europeiska kommissionen.

EU Comission

 

 

Inbjudan till Copernicus Training and Informations Session (PDF-fil 596 Kb)

Senast uppdaterad: 3 april 2017