Presentationer Fjärranalysdagarna 2013

Nedan följer de presentationer som visades under Fjärranalysdagarna på Solna Summit den 9-10 april 2013. Filerna öppnas i PDF-format.

9 april

Plenarsession 1

Introduktion till rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram -  Karin Holmquist, Rymdstyrelsen  

Copernicus Emergency Management Services - Operational use in rush mapping - Guido Lemoine, JRC

Copernicus Emergency Management Service - Aktivering i Småland 2012 - Klas Laveno, MSB

Satellite Mapping of Land Use Changes in Oil Concession 5a of Southern Sudan - Erik Prins, Prins Engineering

Gruppsession 1, Parlamentet

Skogsbrandsdetektion med hjälp av satelliter - Rikard Hansen, MSB


Strandkartering för oljeutsläpp - Tobias Edman, Metria AB

 

Fjärranalystjänsten Copernicus EMS ur ett svenskt användarperspektiv och med dess utvecklingsmöjligheter - Klas Laveno, Anders Eriksson & Vivian Caragounis, MSB

 

Markstabiliseringskartering med ERS-data - PanGeo-projektet - Cecilia Jelinek, SGU

 

Gruppsession 1, Twin Peaks

 

 Nyttjande av satellitdata för numeriska väderprognoser – Magnus Lindskog SMHI

 ICE-Finder – Satellitbildsstöd för skridskoåkare - Oskar Karlin, SSSK

En stund i Lund: Forskning och utbildning inom fjärranalys - Jonas Ardö, Lunds universitet

Vad väger ismoln? - Patrick Eriksson, Chalmers

Gruppsession 1, Lost

Satellite monitoring of urbanization in megacities - Yifang Ban, KTH

Nästa generations satellitdata för tillämpad fjärranalys - Ian Brown, Stockholms univeritet

Tillämpad digital kartering av åkermarkens egenskaper med fjärranalys - Mats Söderström, SLU

Fjärranalys av skador på lövträd utmed vattendrag och sjöar - Ulf Bjelke, Artdatabanken & Camilla Jönsson, Metria AB

Gruppsession 2, Parlamentet

Övervakning av Sveriges våtmarker med satellit - Kjell Wester, Brockmann Geomatics Sweden AB

CadasterENV förbättrar och uppdaterar Kontinuerligt Sveriges marktäckedata - Camilla Jönsson, Metria AB

Landsat8 - snabba leveranser av bilder till användarna - Lars-Åke Edgardh, Spacemetric AB

 Fjällvegetationskartering med satellitdata och NNH data - Heather Reese, SLU

Gruppsession 2, Twin Peks

 Detektion och kartering av insektsskador i skog med satellitdata - Per-Ola Olsson, Lunds universitet

Kartering av skogens biomassa med satellitbaserad syntetisk aperturradar (SAR)

3D-data från optiska satelliter - skogliga tillämpningar - Håkan Olsson, SLU

Skattning av skogliga variabler från krontaksmodellering i 3D med användning av radardata - Johan Fransson, SLU

Gruppsession 2, Lost

Havsytan och CO2- utbytet - Anna Owenius Rutgersson, Uppsala universitet

Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges kustvattenförekomster – ett underlag till vattendirektivsarbetet - Petra Philipson, Brockmann Geomatics Sweden AB

Kattegatt-Skagerrakfronten – en analys av dess läge och variabilitet - Karin Borenäs, SMHI

Algblomning och Envisats frånfälle - Jörgen Öberg, SMHI

 

10 april

Plenarsession 2, Parlamentet

ESA EO programme and climate: future perspectives - Mark Doherty, ESA

ESA-CLOUD-CCI: Three decades of global cloud parameters derived from AVHRR-heritage sensors (AVHRR, ATSR and MODIS) - Karl-Göran Karlsson, SMHI

Gruppsession 3, Parlamentet

Satellitdata för modellering av tjäderhabitat, en indikator på värdefull skog - Susanne Thulin, Brockmann Geomatics Sweden AB

Vulkaner och öknar: vad berättar modeller och satellitdata? - Lennart Robertson och Michael Kahnert, SMHI

Plenarsession 3, Parlamentet

Aktuella trender för miljödata - Thomas Klein, SMHI

GMES/Copernicus - programmets status och nästa steg - Göran Boberg, Rymdstyrelsen

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 16 april 2013