Fjärranalysanvändare

Under denna rubrik finner ni relevant information för användare av fjärranalysdata, bland annat aktuella utlysningar, information om beviljade projekt, aktiviteter m.m

Utlysningen om bidrag till fjärranalysforskning sker inom ramarna för Rymdstyrelsens årliga utlysning om forskningsstöd. Information om denna samt annan forskningsrelaterad information finns under rubriken ”Forskare”. 

 

Senast uppdaterad: 20 april 2017