Christer Fuglesangs första flygning

 

Christer Fuglesang i Columbus-modulen på Internatioenlla rymdstationen. 2 september 2009. Foto: NASA
Bild: Christer på ISS, NASA

STS-116

Christers rymduppdrag 2006 gick i första hand ut på att föra upp och montera nya byggelement till ISS. Uppdraget innebar också att Christer genomförde tre rymdpromenader utanför ISS. I samband med flygningen avlöstes även besättningen ombord på ISS av en ny besättning. I nyhetsbreven som Christer skrev innan och under flygningen kan man följa hans förberedelser inför resan och sen själva uppdraget på ISS.

Till Christer Fuglesangs nyhetsbrev för STS - 116

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017