Rymdstyrelsens årsredovisning 2017

Europas största sondraket för forskning i tyngdlöshet sändes upp från Esrange. Det svensk-tyska studentprogrammet Rexus/Bexus firade tioårsjubileum. Rymdfarkosten Cassini gjorde en kontrollerat krasch i Saturnus atmosfär och utställningen Rymddrömmar och Stockholmsvisioner visades i Stockholm.  Det och mycket mer kan du läsa om i Rymdstyrelsens årsredovisning för 2017.


Ladda ner Rymdstyrelsens årsredovisning här. (PDF, 2 MB)

 

 

Upptäck satellitdataverktyget Swea

Swea är en webbaserad portal där du kan hämta och arbeta med öppna satellitdata – helt gratis. Här kan du läsa mer om Swea och dess hjälpavsnitt. Du kan också gå direkt till Swea här.

 

 

Information om Esa

ESA Council 2012

Den största delen av Rymdstyrelsens budget, cirka 70 %, går till projekt som genomförs inom det europeiska rymdorganet Esa. Internationellt samarbete är helt nödvändigt inom rymdverksamhet eftersom projekten ofta kräver stora resurser i form av både kompetens och pengar. Därför behöver flera länder gå ihop och genomföra projekten tillsammans. Det europeiska samarbetet ökar i betydelse och det blir allt viktigare för svenska företag och forskare att medverka i europeiska program för att positionera sig i den internationella konkurrensen.

Under fliken Sverige i rymden/Esa kan du hitta nyheter från Esas råd och programkommittéer, en sida som uppdateras med ny information varje månad. Programkommittéernas uppdrag och svenska kontaktpersoner listas på en särskild sida. Du hittar också information om Sveriges bidrag till Esas olika program.

Allmänt om Esa
Senaste nytt från Esa
Sveriges deltagande i Esa
Esas programstyrelser

Missa inte!

Logotyp Rymdkanalen

Letar du efter spännande nyheter med rymdanknytning? Stort som smått? Då ska du besöka vår andra webbplats Rymdkanalen.se

Rymdkanalen är en sajt om rymden. Här kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden.
På Rymdkanalen.se hittar du artiklar, filmer, tips och nyheter, av både lättare och mer avancerad karaktär. Vår ambition är att väcka och öka intresset för naturvetenskap, främst hos unga.

Besök oss gärna! Vi finns även på Twitter och Facebook.

Twitterlogo Följ Rymdkanalen på Twitter

ikoner   Följ Rymdkanalen på Facebook

 

Utbildningsmaterial

Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden

Skolmaterial om planeterna för årskurs 2-3

Leia och björndjuretLeia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.

Det här nyutkomna skolmaterialet bygger på aktuell svensk rymdforskning och kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska.

Läs materialet, ladda ner och skriv ut

 

Vi rymmer till rymden - ett äventyr i tyngdlöshet

Skolmaterial för årskurs 3, 4 och 5

- Hur går astronauter på toaletten?Vi rymmer till rymden
- Vad är g-kraft?
- Hur byggs en satellit?
Baskunskaper om bemannade rymdfärder och livet på en rymdstation är ämnet i detta kompletta skolpaket för årskurs 3, 4 och 5. Paketet består av ett elevhäfte, en lärarhandledning och en DVD.

Ladda ner elevboken Vi rymmer till rymden (pdf 4MB)

Ladda ner lärarhandledningen Vi rymmer till rymden (pdf 154 kB)

Mer information om Vi rymmer till rymden 

 

Här hittar du en sammanställning över kostnadsfritt utbildningsmaterial som producerats av Rymdstyrelsen eller det europeiska rymdorganet ESA

 

 

Publikationer

 

Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt

Ända sedan 1960-talet har satelliter varit en viktig länk för kommunikation
mellan länder och människor. Idag används satellitkommunikation för tv, telefoni och internet.

Satellitkommunikation är också viktig för hjälpinsatser i katastrofer och används av journalister på avlägsna platser där mobilnätet inte räcker till. Dessutom ger satellittekniken nya möjligheter att utbilda sjukvårdspersonal och leverera internet till avlägsna byar.

Hur kommer detta att påverka din vardag? Hur kommer framtidens sjukvård och utbildning att se ut? Vad innebär det som kallas för sakernas internet i praktiken?

Med denna skrift vill Rymdstyrelsen berätta om vilken roll satellitkommunikationen
spelar i vår vardag och den snabba utveckling som är på gång.

Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt, 73 sidor, 2016.

Ladda ner skriften Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt (pdf, 20 MB)

Beställ skriften kostnadsfritt

 

Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället

Satellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer bränslesnål lastbilstrafik. Kommunikation mellan tele- och datanät över hela världen optimeras med hjälp klockor som synkroniseras med satelliternas atomur.

Samlingsbegreppet för olika system för satellitnavigering är Global Navigation Satellite System (GNSS). Rymdstyrelsen samordnar det svenska deltagandet i det europeiska GNSS-programmet som heter Galileo. Med denna skrift vill Rymdstyrelsen visa på bredden av användningsområden för GNSS-tekniken.

 

Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället, 55 sidor, 2015.

Ladda ner skriften "Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället". (pdf, 5,4 MB)

Beställ skriften kostnadsfritt

 

Med blicken mot jorden – satellitbilder för samhällsnytta och forskning

Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår moderna infrastruktur. Alltfler svenska myndigheter, företag och organisationer använder sig av fjärranalys i sin verksamhet. Skriften "Med blicken mot jorden", som ges ut av Rymdstyrelsen, ger konkreta exempel på hur satellitdata används i Sverige och utomlands.

Med blicken mot jorden – satellitbilder för samhällsnytta och forskning,
71 sidor, 2013.

Ladda ner skriften " Med blicken mot jorden – satellitbilder för samhällsnytta och forskning" (pdf, 12 Mb)

Beställ skriften kostnadsfritt

 


 

Sverige som rymdnation

Svenska rymdäventyrSverige är ett rymdland att räkna med. Svenska ingenjörer och forskare ligger i framkant på många områden inom rymdverksamheten. I den nya boken "Svenska rymdäventyr - många fler än du anar" kan du läsa om dem och deras bedrifter. Till exempel uppfinningen av det första miljövänliga raketbränslet och konstruktionen av sju avancerade satelliter och en svenskbyggd månsond. På Europas största rymdraket finns vitala svenska delar. Svenska instrument finns på satelliter som ligger i banor runt Mars, Venus och Saturnus - nu också runt en komet. Merkurius och Jupiter står på tur. Upprinnelsen till boken var avsaknaden av en populärvetenskapligt skriven bok som ger en översikt över vad Sverige faktiskt gör och har gjort i rymden.

"Svenska rymdäventyr" är beställd av Rymdstyrelsen, skriven av journalisten och författaren Börje Lundberg och utgiven av Trafik-Nostalgiska Förlaget.

Boken finns att köpa i bokhandeln och på nätet .

Till Adlibris

Till Bokus


 

Rapporter från utredningarna om ett svenskt marksegment för hantering av Sentineldata

-  användarkrav

Rymdstyrelsen gav under 2014 Metria AB och Spacemetric AB i uppdrag att utreda möjliga lösningar för ett framtida svenskt samverkande marksegment för att svenska användare på ett bra sätt ska få tillgång till fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation. Utredningarna är nu klara och publiceras här nedan.

 Utredningarna kommer att skickas på remiss till de närmast berörda användarmyndigheterna och forskarna men Rymdstyrelsen välkomnar naturligtvis alla att kommentera förslagen. Kontaktperson är Karin Holmquist (namn.efternamn@snsb.se).

Utredning svenskt marksegment för sentineldata användarkrav (pdf, 4MB)

Utredning svenskt marksegment för sentineldata tekniska krav (pdf, 1MB)

 

Här hittar du flera publikationer och rapporter från Rymdstyrelsen och andra intressenter som myndigheten samarbetar med.  

 


 Facebook Rymdstyrelsen på Facebook

 ikoner  Följ Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg på Twitter