Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Ny data på Sentinel-2 Hub

s2_Boden_29maj

Nu kan du hitta optiska satellitdata från Sentinel-2 över Sverige och de närmaste omgivningarna. Alla data på Sentinel-2 Hub hämtas från Europeiska rymdorganisationen, Esa, via deras Collaborative Hub och Scientific Hub där de tillgängliggörs i nivå L1C, vilket innebär att de redan är ortokorrigerade och höjdkorrigerade med hjälp av de europeiska modeller Esa använder. Innan data läggs på Sentinel-2 Hub transformeras de till SWEREF 99 och ges nya och kortare namn för att enklare kunna användas i vanligast förekommande programvara.

Detta är en tillfällig lösning för att erbjuda svenska användare tillgång till Sentinel-2-data till dess Rymdstyrelsens system Swea är taget i drift. Sentinel-2 Hub har handlats upp av Lantmäteriet, finansieras av Rymdstyrelsen medan främst Skogsstyrelsen men också SLU har gjort en stor insats som testanvändare. Sentinel-2 hub finns åtkomlig via det nationella satellitdataarkivet Saccess, http://saccess.lantmateriet.se.

 

 

Rymdstyrelsens yttrande över rymdutredningen


Rymdstyrelsen har den 21 december lämnat sitt yttrande över betänkandet SOU 2015:75, ”En rymdstrategi för nytta och tillväxt” till Utbildningsdepartementet. Rymdstyrelsen är en av 94 remissinstanser som har fått betänkandet på remiss.

Rymdstyrelsen instämmer i att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund och är framgångsrik, men att det finns förbättringspotentialer. Myndigheten ställer sig bakom betänkandets förslag på en nationell rymdstrategi och de mål, inriktningar och åtgärdsförslag som presenteras. Rymdstyrelsen håller med om att nyttan för samhället bör ställas i centrum i den svenska rymdverksamheten. Rymdverksamheten har stor potential att på ett bättre sätt bidra till ett väl fungerande samhälle och de stora samhällsutmaningarna. Ett sådant exempel är informationen från jordobservationssatelliter som kan vara av avgörande betydelse i uppföljningen av FN:s nya hållbarhetsmål och har ett ansenligt värde i miljö- och klimatarbetet. Rymdstyrelsen ser gärna utredningen ligga till bas för en tydlig nationell rymdstrategi som kan vara grunden för Rymdstyrelsens fortsatta arbete.

Hela remissvaret finns att läsa här

 

 

Information om Esa

ESA Council 2012

Den största delen av Rymdstyrelsens budget, cirka 70 %, går till projekt som genomförs inom det europeiska rymdorganet Esa. Internationellt samarbete är helt nödvändigt inom rymdverksamhet eftersom projekten ofta kräver stora resurser i form av både kompetens och pengar. Därför behöver flera länder gå ihop och genomföra projekten tillsammans. Det europeiska samarbetet ökar i betydelse och det blir allt viktigare för svenska företag och forskare att medverka i europeiska program för att positionera sig i den internationella konkurrensen.

Under fliken Sverige i rymden/Esa kan du hitta nyheter från Esas råd och programkommittéer, en sida som uppdateras med ny information varje månad. Programkommittéernas uppdrag och svenska kontaktpersoner listas på en särskild sida. Du hittar också information om Sveriges bidrag till Esas olika program.

Allmänt om Esa
Senaste nytt från Esa
Sveriges deltagande i Esa
Esas programstyrelser

Missa inte!

Logotyp Rymdkanalen

Letar du efter spännande nyheter med rymdanknytning? Stort som smått? Då ska du besöka vår andra webbplats Rymdkanalen.se

Rymdkanalen är en sajt om rymden. Här kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden.
På Rymdkanalen.se hittar du artiklar, filmer, tips och nyheter, av både lättare och mer avancerad karaktär. Vår ambition är att väcka och öka intresset för naturvetenskap, främst hos unga.

Besök oss gärna! Vi finns även på Twitter och Facebook.

Twitterlogo Följ Rymdkanalen på Twitter

ikoner   Följ Rymdkanalen på Facebook

Rosetta

Rymdsonden Rosetta har färdats genom rymden i snart tio år för att nå sitt mål – kometen Churyumov-Gerasimenko. Ombord finns bland annat svenska instrument som ska användas för att för första gången i detalj undersöka en komet. Rosetta ska även skicka ner en landare på kometens yta för att på så sätt kunna studera den på riktigt nära håll. Här har vi samlat information, bilder och animeringar som rör Rosetta.

 

Utbildningsmaterial

Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden

Skolmaterial om planeterna för årskurs 2-3

Leia och björndjuretLeia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.

Det här nyutkomna skolmaterialet bygger på aktuell svensk rymdforskning och kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska.

Läs materialet, ladda ner och skriv ut

 

Vi rymmer till rymden - ett äventyr i tyngdlöshet

Skolmaterial för årskurs 3, 4 och 5

- Hur går astronauter på toaletten?Vi rymmer till rymden
- Vad är g-kraft?
- Hur byggs en satellit?
Baskunskaper om bemannade rymdfärder och livet på en rymdstation är ämnet i detta kompletta skolpaket för årskurs 3, 4 och 5. Paketet består av ett elevhäfte, en lärarhandledning och en DVD.

Ladda ner elevboken Vi rymmer till rymden (pdf 4MB)

Ladda ner lärarhandledningen Vi rymmer till rymden (pdf 154 kB)

Mer information om Vi rymmer till rymden 

 

Här hittar du en sammanställning över kostnadsfritt utbildningsmaterial som producerats av Rymdstyrelsen eller det europeiska rymdorganet ESA

 

Publikationer

Ny skrift om satellitnavigering

GNSSSatellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer bränslesnål lastbilstrafik. Kommunikation mellan tele- och datanät över hela världen optimeras med hjälp klockor som synkroniseras med satelliternas atomur.

Samlingsbegreppet för olika system för satellitnavigering är Global Navigation Satellite System (GNSS). Rymdstyrelsen samordnar det svenska deltagandet i det europeiska GNSS-programmet som heter Galileo. Med denna skrift vill Rymdstyrelsen visa på bredden av användningsområden för GNSS-tekniken.

Ladda ner skriften "Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället".

Beställ skriften kostnadsfritt


Sverige som rymdnation

Svenska rymdäventyrSverige är ett rymdland att räkna med. Svenska ingenjörer och forskare ligger i framkant på många områden inom rymdverksamheten. I den nya boken "Svenska rymdäventyr - många fler än du anar" kan du läsa om dem och deras bedrifter. Till exempel uppfinningen av det första miljövänliga raketbränslet och konstruktionen av sju avancerade satelliter och en svenskbyggd månsond. På Europas största rymdraket finns vitala svenska delar. Svenska instrument finns på satelliter som ligger i banor runt Mars, Venus och Saturnus - nu också runt en komet. Merkurius och Jupiter står på tur. Upprinnelsen till boken var avsaknaden av en populärvetenskapligt skriven bok som ger en översikt över vad Sverige faktiskt gör och har gjort i rymden.

"Svenska rymdäventyr" är beställd av Rymdstyrelsen, skriven av journalisten och författaren Börje Lundberg och utgiven av Trafik-Nostalgiska Förlaget.

Boken finns att köpa i bokhandeln och på nätet .

Till Adlibris

Till Bokus


 

Rapporter från utredningarna om ett svenskt marksegment för hantering av Sentineldata

-  användarkrav

Rymdstyrelsen gav under 2014 Metria AB och Spacemetric AB i uppdrag att utreda möjliga lösningar för ett framtida svenskt samverkande marksegment för att svenska användare på ett bra sätt ska få tillgång till fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation. Utredningarna är nu klara och publiceras här nedan.

 Utredningarna kommer att skickas på remiss till de närmast berörda användarmyndigheterna och forskarna men Rymdstyrelsen välkomnar naturligtvis alla att kommentera förslagen. Kontaktperson är Karin Holmquist (namn.efternamn@snsb.se).

Utredning svenskt marksegment för sentineldata användarkrav (PDF-fil, 4MB)

Utredning svenskt marksegment för sentineldata tekniska krav (PDF-fil, 1MB)

 

Här hittar du flera publikationer och rapporter från Rymdstyrelsen och andra intressenter som myndigheten samarbetar med.  

 


 Facebook Rymdstyrelsen på Facebook

 ikoner  Följ Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg på Twitter